Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

wyniki zapytania ofertowego w sprawie wyłonienia obsługi prawnej

 

Projekt  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                          Głogów, 14.08.2013r

 

 

                                                                               WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/2013

                                                                                         w sprawie wyłonienia obsługi prawnej

 

 

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie informuje, iż w ramach realizowanego projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego” nr WND – POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 29 lipca 2013r dotyczącego wyłonienia obsługi prawnej na w/w zadanie otrzymano dwie oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres zamawiającego

    Cena brutto

1.

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Grażyna Wołków

Pl. Muzealny 10/3     50 – 035 Wrocław

 

 

 

     43 911,00zł

2.

  Biuro Prawne Wojciech Domagała

 

 ul. Modrzewiowa 4a/3      65-120 Zielona Góra

 

 

    12 000,00zł

 

Kierując się kryterium ceny za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2

 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

 

         Biuro Prawne Wojciech Domagała

 

         ul. Modrzewiowa 4a/3      65-120 Zielona Góra

 

 

Oferta jest jednocześnie zgodna z treścią zapytania ofertowego , nie podlegająca odrzuceniu.

 

                                                                                       Zatwierdzam:

                                                                                     Barbra Krzywulicz

                                                                            Dyrektor PCPPP i DN w Głogowie

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2013 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 1701
14 sierpnia 2013 12:09 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
14 sierpnia 2013 12:09 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
14 sierpnia 2013 12:07 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl