Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Wyniki zapytania ofertowego w sprawie opracowania koncepcji

 

  Projekt  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 

                                                                                                                                     Głogów, 20.08.2013r

 

 

                                        WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 2/2013

                                                      w sprawie wyłonienia wykonawcy do opracowania koncepcji

                                        „Powiatowego Programu Wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli”

 

 

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie informuje, iż w ramach realizowanego projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego” nr WND – POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 9 sierpnia 2013r dotyczącego wyłonienia wykonawcy do opracowania koncepcji  „Powiatowego Programu Wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli” na w/w zadanie otrzymano jedną ofertę:

 

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres zamawiającego

    Cena brutto

1.

Iwona Rogowska

ul. Orzechowa  94  67 -200 Głogów

 

     8.000,00zł

 

Kierując się kryterium ceny za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1

 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

 

         Iwona Rogowska

         ul. Orzechowa 94     67 -200 Głogów

 

 

Oferta jest jednocześnie zgodna z treścią zapytania ofertowego , nie podlegająca odrzuceniu.

 

                                                                                                                    

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2013 22:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 1647
20 sierpnia 2013 22:40 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
20 sierpnia 2013 22:39 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
20 sierpnia 2013 22:37 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl