Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

zapytanie ofertowe w sprawie dostawy mebli

Projekt  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

Głogów, 04.09.2013r.

 

Zamawiający informuje, że w dniu 4 września 2013r., dokonał zmiany w punkcie 4 Istotnych warunków zamówienia, zapytania ofertowego, dotyczące parametrów planowanych do zamówienia  mebli, w ramach projektu pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”  realizowanego przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie (PCPPP i DN) nr winsoku WND – POKL.03.05.00-00-181/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego    z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Zmianie uległ termin składania ofert do dnia 18 września 2013r. do godziny 14.00. Poniżej treść zmienionego zapytania ofertowego.

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Projekt  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.


                                                                                                                                                       Głogów 04.09.2013r


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2013

w spawie dostawy mebli

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Folwarczna 52 w Głogowie, NIP: 693-20-49-657, REGON 391066970, tel. 76 833 32 11

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tj. Dz. U. Nr 113, poz. 759), Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 14 000 Euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr PCPPPiDN 342-1/2013 z dnia 20 lutego 2013r. Dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, a także punktem 2.2.7.2 Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z dnia 24 grudnia 2012r., składam wniosek o wszczęcie postępowania:

 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

/ nazwa, oznaczenie Oferenta do którego kierowane jest zapytanie ofertowe /

 

………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

/ adres Oferenta do którego kierowane jest zapytanie ofertowe /

 

I ZAPRASZA WYKONAWCĘ DO ZŁOŻENIA OFERTY

___________________________________________________________________________

1.      Przedmiot zamówienia: dostawa mebli w  ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”  realizowanego przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli    w Głogowie (PCPPP i DN) nr winsoku WND – POKL.03.05.00-00-181/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego    z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

2.       Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki.

3.       Kryterium wyboru oferty:

1)    100% - cena bruttu

4.       Istotne warunki zamówienia:

4.1   Zamawiający zamawia następujące meble:

4.1.1 2 sztuki biurka z kontenerkiem na szuflady z zamkiem centralnym; o wymiarach: 140x70x75H, w kolorze buk rdzeniowy, blat – płyta gr.25mm, PCV 2mm, stelaż: jedna noga stopa metalowa spawana, malowany proszkowo w kolorze congo z możliwością prowadzenia okablowania pionowego, blat wsparty na kontenerze 4-szufladowym z zamkiem centralnym, blenda gr 18mm.

4.1.2  2 sztuki krzesła biurowego obrotowego, ze stabilna nylonową podstawą, kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych, mechanizm synchroniczny z możliwością blokady odchyłu w kilku pozycjach, oparcie z wyprofilowaniem lędźwiowym, dodatkowo funkcja "anti-shock" - po zwolnieniu blokady oparcie fotela nie uderza w plecy, płynna regulacja wysokości siedziska, podłokietniki regulowane, możliwość regulacji szerokości podłokietników - ich odsunięcia od siedziska, pianka o dużej gęstości: siedzisko: T30 (30 kg/m3),oparcie: wytrzymała tkanina siatkowa, kolorystyka: siedzisko, zagłówek: czarny, oparcie: szary; dodatkowo atest badań wytrzymałościowych do wglądu Zamawiającego;

4.1.3  1 sztuka szafy aktowej metalowej o wymiarach 90x42x192H, posiadającej dwa skrzydła drzwi uchylnych, wyposażonej w cztery półki przestawne co 90mm. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0.8mm- 1mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Udźwig półki: 50kg.

4.1.4  3  sztuki szafy aktowej w całości zamykanej wykonanej z płyty, o wymiarach szerokość 800 mm, głębokość 390 mm, wysokość 1830 mm, wieniec górny: Płyta 25mm , PVC2 mm; bok szafy/front szafy: płyta 18mm, front PCV 2mm, krawędź boczna PCV 1mm; półki: płyta 18mm, oklejona z 3 stron - przód PCV 2mm, krawędź boczna PCV 1mm; regulacja półki trzystopniowa, podpórki metalowe; stopki: ø 50mm, zakres regulacji 0-20mm, regulacja od wewnątrz szafy: ściana tylna: HDF 3mm biały, plecy wpuszczane; zawias: puszka 35mm, kąt otwarcia 110º; zamek patentowy, w kpl. 2 klucze, uchwyt: metalowy rozstaw 96 mm, elementy szaf połączone ze sobą za pomocą złączy mimośrodowych, kolor buk rdzeniowy;

4.1.5  1 sztuka szafy aktowej półotwartej wykonanej z płyty, o wymiarach szerokość 800 mm, głębokość 390 mm, wysokość 1830 mm, Szerokość800 mm, wieniec górny: płyta 25mm , PVC2 mm; bok szafy/front szafy: płyta 18mm, front PCV 2mm, krawędź boczna PCV 1mm; półki: płyta 18mm, oklejona z 3 stron - przód PCV 2mm, krawędź boczna PCV 1mm; regulacja półki trzystopniowa, podpórki metalowe; stopki: ø 50mm, zakres regulacji 0-20mm, regulacja od wewnątrz szafy; ściana tylna: HDF 3mm biały, plecy wpuszczane; zawias: Puszka 35mm, kąt otwarcia 110º; zamek patentowy, w kpl. 2 klucze; uchwyt: metalowy rozstaw 96 mm; elementy szaf połączone ze sobą za pomocą złączy mimośrodowych, kolor BUK RDZENIOWY.

4.1.6  1 sztuka szafki pod ksero wykonanej z płyty, o wymiarach 65x55x62H, wieniec górny: płyta 25mm , PVC2 mm; bok szafy/front szafy: płyta 18mm, front PCV 2mm, krawędź boczna PCV 1mm; stopki: ø 50mm, zakres regulacji 0-20mm, regulacja od wewnątrz szafy; ściana tylna: HDF 3mm biały, plecy wpuszczane; zawias: puszka 35mm, kąt otwarcia 110º; zamek patentowy, w kpl. 2 klucze, uchwyt: metalowy rozstaw 96 mm, elementy szaf połączone ze sobą za pomocą złączy mimośrodowych, kolor BUK RDZENIOWY;

4.1.7   1 sztuka stolika mobilnego pod rzutnik/projektor, posiadającego dwie niezależne półki na projektor i komputer. Półki są regulowane w pionie, dodatkowo obracają się o 360 stopni. Max wysokość - 120 cm. Max obciążenie półek - 10 kg każda. Podstawa na 4 kółkach. Waga – 17kg.

4.2   Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy mebli na własny koszt  na ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30 września 2013r.

4.3    Dostarczone meble muszą być skręcone, tj. gotowe do użycia;  

4.4   Do złożonej oferty Oferent załącza wizualizację zaproponowanych mebli wraz z opisem ich wykonania.

4.5   Realizacja zakupu będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4.6   Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym, bez podania przyczyny, jak również zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

4.7   Warunkiem powierzenia usługi jest zawarcie z Zamawiającym umowy w formie pisemnej.

5.    Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p.  Barbary Krzywulicz – Dyrektora Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli.

6.   Oferty należy składać do dnia 18 września 2013r. do godz. 14.00, w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w budynku przy  ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie (67-200), pokój nr 1.  Ofertę  sporządzić należy   na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim,   w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: Oferta na dostawę mebli  w  projekcie pt. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiatu Głogowskiego”. 

7.       Termin otwarcia wszystkich ofert nastąpi dnia: 18 września 2013r. o godz. 14.15  w  Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie (67-200), pokój nr 1.

8.       Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

9.       Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a)      Oferta, zgodna w treści z załącznikiem nr 1.

b)      Wizualizacja zaproponowanych mebli wraz z opisem ich wykonania.

c)       Wpis do Ewidencji Działalności  Gospodarczej – oryginał lub kopia

d)      Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty w imieniu Oferenta – oryginał.

 

Wszelkie załączane do oferty kopie przez Oferenta muszą być poświadczone za zgodność  z oryginałem i podpisane przez upoważnione osoby.

10.   Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 14 000 euro postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

11.   Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie oferty na załączniku nr 1 i załączenie wszystkich wymaganych załączników określonych w pkt. 9 niniejszego zapytania ofertowego.

12.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej BIP Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Kandydaci, których oferta zostanie wybrana zostaną poinformowani  za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.

 

Zatwierdzam:

Barbara Krzywulicz 

……………………………………………

        / podpis Dyrektora jednostki /

 

 

 

Załącznik nr 1 Oferta

………………………………………………………………………..…….

               / Pieczęć Oferenta /

 

Oferta na dostawę mebli

 

Dla

 

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli

ul. Folwarczna 52, 67-200 Głogów,

NIP: 693-20-49-657, REGON 391066970.

 

I.   Nazwa instytucji /osoby składającej ofertę:  ...................…………......................................................

a)      forma organizacyjno – prawna prowadzonej działalności …………....................................................

b)      w sprawie oferty kontaktować się z ………....................................................…………..........................

II. Nazwa usługi będącej przedmiotem zamówienia: dostawa mebli w  ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”  realizowanego przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli    w Głogowie (PCPPP i DN) nr winsoku WND – POKL.03.05.00-00-181/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego    z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

  1. W  ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia warunków realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 03.09.2013r.
  2. Wykonawca oświadcza, że jest/nie1 jest płatnikiem podatku VAT. 

2.1   Cena jednostkowa za biurko  - …………………………. zł netto ………..…………….. zł brutto  x 2 sztuki Razem …………..………… zł netto  …………………….. zł brutto.

2.2   Cena jednostkowa za krzesło - ……………….………. zł netto …………..……………. zł brutto  x 2 sztuki

Razem ………………...…… zł netto …………….……….. zł brutto.

2.3   Cena jednostkowa za szafę aktową metalową …………..…..…… zł netto  …………….…….. zł brutto

2.4    Cena jednostkowa za szafę aktową w całości zamykaną …………………… zł netto  ……………….. zł brutto x 3 sztuki. Razem ………………………… zł netto  …………….……….. zł brutto.

2.5   Cena jednostkowa szafy aktowej półotwartej ………………..…… zł netto  ………….……….. zł brutto

2.6   Cena jednostkowa szafki pod ksero …………………………..…… zł netto  ……….….….……….. zł brutto

2.7   Cena jednostkowa stolika mobilnego pod rzutnik/projektor ……………..…………… zł netto  ………….…………..….. zł brutto.

 

 Załączniki:

a)      Oferta, zgodna w treści z załącznikiem nr 1.

b)      Wizualizacja zaproponowanych mebli wraz z opisem ich wykonania.

c)       Wpis do Ewidencji Działalności  Gospodarczej – oryginał lub kopia

d)      Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty w imieniu Oferenta – oryginał1.

 

 

……………………………………………………………………………….

/ miejscowość data, podpis składającego Ofertę /

 

 

 

_____________________

1 Niepotrzebne skreślić


                                                                                                                                                  

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 września 2013 18:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 1828
04 września 2013 12:41 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
04 września 2013 12:40 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
04 września 2013 12:15 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl