Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Wyniki zapytania ofertowego w sprawie dostawy mebli

____________________________________________________________________________________________________________________________

Głogów, 18.09.2013r

 

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr PCPPPiDN.ZP.341.BP.4/13

w sprawie dostawa mebli w  ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

 

 

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie informuje, iż w ramach realizowanego projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego” nr WND – POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 4 września 2013r dotyczącego dostawy mebli  na w/w zadanie otrzymano jedną ofertę:

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres zamawiającego

Procent przyznanych punktów

1.

EFEKT Meble biurowe i szkolne, Mirosława Szuszkiewicz, ul. Galileusza 18, 67-200 Głogów 

 

100,00

 

Kierując się kryterium określonym w zapytaniu ofertowym za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1.

 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

 

EFEKT Meble biurowe i szkolne, Mirosława Szuszkiewicz, ul. Galileusza 18, 67-200 Głogów 

 

Oferta jest jednocześnie zgodna z treścią zapytania ofertowego, nie podlegająca odrzuceniu.

Warunkiem powierzenia zamówienia jest zawarcie umowy z Zamawiającym.

 

 

Zatwierdzam:

 

     Barbara Krzywulicz

………………………………………

     / Dyrektor jednostki /

 

                                                      

Projekt  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego” współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2013 15:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 1440
18 września 2013 15:54 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
18 września 2013 15:52 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
18 września 2013 15:49 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl