Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Wyniki zapytania ofertowego w sprawie opracowania graficznego i dostawy materiałów promocyjnych

_________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                        Głogów, 01.10.2013r

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr PCPPiDN.ZP.341.BP.5/13

którego wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro  w spawie opracowania graficznego i dostawy materiałów promocyjnych

 

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie informuje, iż w ramach realizowanego projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego” nr WND – POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 12 września 2013r       w spawie opracowania graficznego i dostawy materiałów promocyjnych na w/w zadanie otrzymano dwie oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres zamawiającego

Cena brutto

Przyznana liczba punktów za spełnienie kryterium ceny na 100 możliwych

1.

Agencja Marketingowo – Reklamowa Os-Ka Katarzyna Krupińska, ul. Bora Komorowskiego 2, 19-300 Ełk  - Oferent nr 1

7.645,98 zł

98

2.

Agencja Artystyczno – Reklamowa ARTEVADE Piotr Stefański ul. Starowiejska 107, Kostomłoty Drugie, 26 – 085 Miedziana Góra - Oferent nr 2

12.585,36 zł

60

3.

Agencja C4 Sp. z o.o., ul. Gdańska 25c/2, 01- 614 Warszawa  - Oferent nr 3

9.140,30 zł

82

4.

Drukarnia Print Spółka Jawna, Z. Przyborowski, H. Ambroży, ul. Wykładowa 62, 51-520 Wrocław  - Oferent nr 4

7.992,54 zł

94

5.

ECHO Justyna Prochownik, Al. Wolności 2, 67-200 Głogów - Oferent nr 5

7.509,00 zł

100

 

Kierując się kryterium określonym w zapytaniu ofertowym za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

 

ECHO Justyna Prochownik, Al. Wolności 2, 67-200 Głogów

 

Oferta jest jednocześnie zgodna z treścią zapytania ofertowego, nie podlegająca odrzuceniu.

                                                                                                                                           Zatwierdzam:

 

Barbara Krzywulicz

………………………………….

     / Dyrektor jednostki /

 

Projekt  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego” współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2013 18:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 1679
01 października 2013 18:16 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
01 października 2013 18:14 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl