Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 na zakup usługi szkoleniowej w ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

Głogów,  10 marca 2015r


Wykonawcy
zainteresowani o ubieganie się
o udzielenie nw. zamówienia publicznego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015
na zakup
usługi szkoleniowej w ramach projektu
„Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół  i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie (ul. Folwarczna 52, NIP: 693-20-49-657, REGON 391066970, tel. 76 833 32 11) informuję, że na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 Euro wprowadzonego Zarządzeniem nr PCPPPiDN 342-2/2014 z dnia 23 czerwca 2014r. Dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, z uwzględnieniem Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie zapytania ofertowego na zakup usługi szkoleniowej.

 1. Przedmiot zamówienia: usługa szkoleniowa pn. „Dyrektor jako menadżer, ewaluator i strateg, czyli kreatywne zarządzanie jednostką szkolną bez barier” realizowana przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie (PCPPP i DN) w ramach projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”, nr winsoku WND – POKL.03.05.00-00-181/12, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Dwudniowe szkolenie dla 40 uczestników szkolenia (osoby dorosłe – dyrektorzy placówek oświatowych), podzielonych w dwóch grupach warsztatowych po 20 osób, każda z grup.

2) Ilość uczestników przedmiotu zamówienia – 42 osoby dorosłe, w tym 40 uczestników projektu oraz 2 opiekunów grup ze strony Zamawiającego.

3) Szkolenie ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego pn. podniesienie kompetencji
co najmniej 32 dyrektorów/-rek w zakresie przeprowadzania diagnozy potrzeb  szkół/przedszkoli w obszarze doskonalenia nauczycieli i zastosowania wniosków
z przeprowadzonej oceny procesu doskonalenia do planowania doskonalenia.

4) Szkolenie należy przeprowadzić w formie interaktywnych zajęć, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także ćwiczeń out-doorowych, które w szczególności polegają na włączeniu uczestników zajęć w zadania na świeżym powietrzu, pod kierunkiem moderatora szkolenia, 
w taki sposób aby to uczestnicy wypracowali skuteczne rozwiązania, które będą odpowiadały potrzebom w ich placówce.

5) Przeprowadzone warsztaty mają na celu w praktyce przećwiczyć rozwiązania, utrwalić,
a następnie wprowadzić je w życie już po zakończonym szkoleniu.  Dzięki warsztatom uczestnicy będą: świadomie pełnić rolę dyrektora  w zespole i jednostce, znać zadania i cele, jakie stoją przed liderem w różnych sytuacjach i zespołach, rozpoznawać i kształtować swój styl zarządzania, skutecznie budować i prowadzić zespoły do wyznaczonych przed nimi celów, budować relacje 
i zaangażowanie w swoich zespołach, skutecznie i przyjaźnie komunikować się z podwładnymi, rozwijać swoich pracowników przez odpowiednie delegowanie, wsparcie, adekwatnie dobrany styl przywództwa, a także zdobędą wiedzę w zakresie  poznania metod, narzędzi i procedur przydatnych w tworzeniu  ewaluacji i strategii szkoły. 

6) Szkolenie zorganizowane z uczestnikami projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego” w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla dyrektorów, realizacji zadania 5 – wsparcie dyrektorów szkół -  inicjatywa przeprowadzenia dodatkowych warsztatów z doborem trafnych i skutecznych metod kształcenia.

7) Szkolenie należy zorganizować w sposób warsztatowy, aktywnie włączając uczestników w wypracowanie skutecznych narzędzi zarządzania, kreowania i opracowywania strategii i ewaluacji szkoły.

8) Szkolenie należy zorganizować w dniach 16-17 kwietnia 2015r. w godzinach od 14.00 do 20.00 w dniu 16 kwietnia 2015r. i od 9.00 do 15.00 w dniu 17 kwietnia 2015r. Łącznie 12 godzin zegarowych (16 godzin szkoleniowych - 45 minutowych ) dla każdej grupy warsztatowej 20 osobowej. Dla dwóch grup warsztatowych 24 godziny zegarowe (32 godziny szkoleniowe).

9) Wykonawca zapewnia 4 instruktorów do prowadzenia zajęć, po dwóch dla każdej z 20 osobowej grupy. 

10) Wykonawca zapewnia 2 szkoleniowców prowadzących zajęcia dla każdej z grup, którzy  posiadają  odpowiednie predyspozycje i umiejętności do prowadzenia zajęć dla dorosłych oraz posiadający wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie, ponadto posiadają certyfikat/zaświadczenie trenera/coacha osób dorosłych oraz udokumentowane przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów placówek oświatowych w ilości co najmniej 50 godzin szkoleniowych (dokumenty  potwierdzające kwalifikacje szkoleniowców należy dołączyć do oferty- załącznika nr 3 ).  

11) Wykonawca zapewnia 2 szkoleniowców wspomagających instruktorów prowadzących zajęcia dla każdej z grup, którzy  posiadają  odpowiednie predyspozycje i umiejętności do prowadzenia zajęć dla dorosłych oraz posiadający wykształcenie co najmniej wyższe, ponadto posiadają certyfikat/zaświadczenie trenera/coacha osób dorosłych oraz udokumentowane przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów placówek oświatowych w ilości co najmniej 20 godzin szkoleniowych (dokumenty  potwierdzające kwalifikacje szkoleniowców należy dołączyć do oferty- załącznika nr 3 ). 

12) Wykonawca zorganizuje szkolenie w ośrodku szkoleniowo – konferencyjnym o standardzie co najmniej hotelu 3 gwiazdkowego,  posiadającego bazę rekreacyjną (basen, sauna, jacuzzi, siłownia, kręgielnia), dostępną dla uczestników szkolenia bezpłatnie podczas pobytu, w godzinach nieszkoleniowych – Wykonawca załącza do oferty opis ośrodka,  uwzględniający jego wyposażenie,  lokalizacje, zdjęcia pokoi, bazy rekreacyjnej, szkoleniowej oraz wskazanie strony internetowej ośrodka.

13)Ośrodek, w którym Wykonawca zorganizuje szkolenie powinien znajdować się w odległości co najmniej 150 km od miasta Głogów (67-200 Głogów).

14)Wykonawca zapewnia nocleg uczestników szkolenia, opiekunów ze strony Zamawiającego oraz szkoleniowców w pokojach dwuosobowych, z pojedynczymi łóżkami, wszystkie o tym samym standardzie. Na wyposażeniu pokojów powinien znajdować się ręcznik dla każdej zakwaterowanej osoby, podstawowe przybory toaletowe (mydło, szampon, żel pod prysznic, pasta do zębów i jednorazowa szczoteczka), ponadto woda mineralna gazowana i niegazowana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do co najmniej 5 jednoosobowych pokoi do wykorzystania dla uczestników szkolenia. 

15) Wykonawca zapewnia pełne wyżywienie uczestnikom szkolenia, opiekunom ze strony Zamawiającego oraz szkoleniowcom. Szkolenie zaczyna się obiadem w dniu 16.04.2015r. o godzinie 13.00, składającego się z przystawki (np. zupa krem z borowików lub danie podobne dla każdego uczestnika), drugiego dania (ziemniaki/ryż/kasza/makaron zamiennie, porcja mięsa świeżego  lub ryby świeżej  200 gram dla każdego uczestnika, zestaw surówek co najmniej 100 gram dla każdego uczestnika,  w tym co najmniej 5 dań wegetariańskich) i deseru dla każdego uczestnika oraz napoi (woda mineralna, soki –co najmniej 200 ml na jedną osobę), kolacji w formie bufetu szwedzkiego składającego z co najmniej 3 dań na ciepło, w tym jednego danie wegetariańskiego oraz co najmniej 5 dań/przystawek na zimno – dla każdego uczestnika, napoi (woda mineralna, soki – co najmniej 0, 7 l na jednego uczestnika).  Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego godzinach 7.00 – 9.00 w dniu 17.04.2015r. Obiad serwowany do stolika (ziemniaki/ryż/kasza/makaron zamiennie, porcja mięsa świeżego lub ryby świeżej 200 gram dla każdego uczestnika, zestaw surówek,  w tym co najmniej 5 dań wegetariańskich) i deseru dla każdego uczestnika oraz napoi (woda mineralna, soki – co najmniej 200 ml dla każdego uczestnika). Ponadto w dniach 16-17.04.2015r. podczas szkolenia należy zapewnić uczestnikom szkolenia ciągły bufet kawowy składający się z kawy rozpuszczalnej, parzonej (100% Arabica), herbaty czarnej, zielonej, owocowej, cytryna, śmietanka/mleczko do kawy, cukier/słodzik niskokaloryczny, woda mineralna niegazowana i gazowana butelkowana o pojemności 0,33 litra, co najmniej 3 rodzaje ciasta cukierniczego, w tym co najmniej jedno z kremem, co najmniej 3 rodzaje owoców świeżych, ponadto filiżanki, talerzyki, łyżeczki, widelczyki do ciast,  serwetki papierowe.

16) Wykonawca zapewnia w dniu 16.04.2015r. salę warsztatową z moderatorem który podda procesowi „feedback” zdobytą wiedzę po zajęciach. Praca w grupach dyskusyjnych. Zajęcia w godzinach 21.00 – 23.00. Zajęcia prowadzi inny moderator niż szkoleniowcy prowadzący warsztaty z uczestnikami w dniach 16-17.04.2015r.

17) Wykonawca zapewnia autokar klasy deLUX, klimatyzowany, na co najmniej 42 miejsca siedzące. Autokar musi być sprawny, posiada ważne badania techniczne. Kierowca posiada wymagane uprawnienia  do przewożenia osób. Firma transportowa  posiada ważne ubezpieczenie NNW pasażerów. Zmawiający zastrzega sprawdzenie autokaru przez Policję przed dokonaniem transportu. Autokar należy podstawić w dniu 16.04.2015r. o godzinie 10.00 w Głogowie (67-200, parking kina Jubliat/MOK) oraz w dniu 17.04.2015r. o godzinie 16.00 w miejscu realizacji szkolenia. Trasa autokaru w dniu 16.04.2015r. Głogów (67-200, parking kina Jubliat/MOK) - miejsce szkolenia oraz w dniu 17.04.2015r. miejsce szkolenia - Głogów (67-200, parking kina Jubliat/MOK).

18) Wykonawca ubezpiecza uczestników wyjazdu (40 uczestników szkolenia oraz 2 opiekunów ze strony Zamawiającego) od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na ogólną sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10.000,00 zł.

19) Wykonawca zapewnia dla każdego uczestnika materiały szkoleniowe (teczka, długopis, notes, skrypt ze szkoleń, oznaczone obowiązującymi logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

20) Wykonawca zapewnia co najmniej 2 sale szkoleniowe/warsztatowe o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2 każda dla 20 osobowej grupy, ogrzane do temperatury 210 C wyposażone w stoliki i krzesła dla każdego uczestnika szkolenia oraz ekran, projektor, komputer, nagłośnienie, telewizor, tablice z kartkami typu Flipchart, mazakami;

21) Wykonawca zapewnia szkoleniowcom/instruktorom niezbędny sprzęt i materiały
do prowadzenia zajęć.

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego.
 2. Kryterium wyboru oferty:  100% cena.
 3. Inne istotne warunki zamówienia:

1)  Realizacja usługi będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków na każdym etapie postępowania. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn unieważnienia. Zamawiający  zastrzega możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to zasady równości i warunków konkurencji pomiędzy wykonawcami.

3)  Warunkiem powierzenia usługi jest zawarcie z Zamawiającym umowy w formie pisemnej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

 1. Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u Pana  Przemysława Maksymów – Specjalisty ds. zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli, pod numerem telefonu 664 921 399.
 2. Oferty należy składać do dnia 25 marca 2015r. do godz. 14.00, w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w budynku przy   ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie (67-200), pokój nr 3.  Ofertę  sporządzić należy   na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 2). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: Oferta na  zakup szkolenia w ramach projektu  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół  i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”. Nie otwierać przed 25 marca 2015r. do godz. 14.15.
 3. Termin otwarcia wszystkich ofert nastąpi dnia: 25 marca 2015r. o godz. 14.15 w  Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie (67-200), pokój nr 3. 
 4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 5. Do oferty (załącznik nr 1 do zapytania) należy dołączyć następujące dokumenty:

1) wpis do CEIDG /  KRS  – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, jeżeli podmiot jest przedsiębiorcą podlegającym wpisowi to w/w rejestrów;

2) pełnomocnictwo, jeżeli oferta jest podpisywana przez osobę inną niż podmiot składający ofertę;

3) dokumenty  potwierdzające kwalifikacje szkoleniowców;

4) opis ośrodka w którym zostanie przeprowadzone szkolenie, uwzględniający jego wyposażenie,  lokalizację, zdjęcia pokoi, bazy rekreacyjnej, szkoleniowej oraz wskazanie strony internetowej ośrodka

5) Załącznik nr 5 - Zaparafowana przez Wykonawcę umowa, na potwierdzenie zgodzenia się z zapisami w niej zawartymi.

Wszelkie załączane do oferty kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

 1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie oferty na załączniku nr 1 i załączenie wszystkich wymaganych załączników określonych w pkt. 10 niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej BIP Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Kandydaci, których oferta zostanie wybrana zostaną poinformowani  za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.

 

 

…………………………………………….

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

O F E R T A

złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup usługi szkoleniowej
w ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

 

 1. Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres siedziby Wykonawcy (w przypadku osób fizycznych również adres zamieszkania)

Ustalam adres do korespondencji (jeżeli jest on inny od wskazanego powyżej):……………………………………………………….

NIP:                …………………………

REGON:        …………………………

Telefon:        …………………………

Faks:              ………………………....

E-mail:          …………………………

 1. Oświadczam, że wykonawca zapoznał się z zaproszeniem do założenia oferty i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
 2. Oświadczam, że wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 3. Oświadczam, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności
  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiada wiedzę
  i doświadczenie oraz jest zdolny do wykonania zamówienia w sposób i na warunkach określonych przez zamawiającego.
 4. Oświadczam, że wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem przedstawionym zaproszeniu do złożenia oferty.
 5. Oświadczam, iż wykonawca nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 6. Wykonawca oferuje wykonanie całego zamówienia wskazanego w zaproszeniu do złożenia oferty
  za następującą cenę ryczałtową brutto: ………………………………………………….. złotych.
 7. Zamówienie wykonają następujące osoby (imię, nazwisko, kwalifikacje):

1)      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

2)      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

3)      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

4)      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;

5)      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty  są:

1) ............................................................................

2) ............................................................................

3) ............................................................................

4) ............................................................................

5) ............................................................................

6) ............................................................................

7) ............................................................................

 

 

.............................................................

(miejscowość i data)

…………................................................................................................
                                              (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
                                                  w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2015 12:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 1185
17 marca 2015 11:58 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
10 marca 2015 12:07 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
10 marca 2015 12:03 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl