Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach Zamówienia nr 1/2015

Głogów, 20 marca 2015r.

 

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie

przedmiotowego zamówienia 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w spawie zakupu książek i multimediów w ramach projektu  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół  i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

 

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie (ul. Folwarczna 52, NIP: 693-20-49-657, REGON 391066970, tel. 76 833 32 11) informuję, że na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 Euro wprowadzonego Zarządzeniem nr PCPPPiDN 342-2/2014 z dnia 23 czerwca 2014r. Dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, z uwzględnieniem Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Komisja zebrana w dniu 20 marca 2015r.,   na spotkaniu dotyczącym wyboru oferty przedmiotu zamówieniu, w składzie:

 

1)      Przemysław Maksymów   – Przewodniczący komisji

2)      Urszula Lewocka  – Członek komisji

3)      Ewa Biernasiuk  –  Członek komisji

4)      Sławomir Szatarów – Członek komisji, sekretarz

 

informuję, że w dniu 20 marca 2015r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1.Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy oferty):

2)  HILLS – CONSULTING Tomasz Antosiak ul. Słowackiego 6E /9, 59-500 Złotoryja, NIP: 694-153-45-47, z ceną netto 29.900,00 zł; z cena brutto: 29.900,00 zł

3)  Firma Handlowo –Księgarska STAŃCZYK, ul. Ks. Ściegiennego 32, 37-464 Stalowa Wola, z ceną netto: 28.337,66 zł, z ceną brutto: 30. 857,64 zł.

4) KONCEPT Elżbieta Hajder, Wólka Sokołowska 237, 36-050 Sokołów Małopolski, z ceną  netto: 30.893,01 zł, z cena brutto: 33.145,45 zł

5)  KSIĘGARNIA Danuta Jadach, ul. Kościuszki 9, 36-100 Kolbuszowa, z ceną netto: 34.884,93 zł, z ceną brutto: 37.433,30 zł

6) GŁÓWNA KSIĘGARNIA SZKOLNA, GAJEWICZ GAWIN, WIDŁAK, SP. J. ul. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków, z ceną netto: 38.474,65 zł, z ceną brutto: 41.702,00 złotych.

 

2. Nie odrzucono żadnej oferty. Wszystkie nadesłane oferty są kompletne i spełniają Istotne Warunki Zamówienia.

 

3.  W wyniku analizy ofert przedmiotowych zamówienie udzielone zostanie:

HILLS – CONSULTING Tomasz Antosiak ul. Słowackiego 6E /9, 59-500 Złotoryja, NIP: 694-153-45-47, z ceną netto 29.900,00 zł; z cena brutto: 29.900,00 zł

 

Otrzymują / zamieszczono:

 • Zamawiający – strona internetowa/tablica ogłoszeń
  • HILLS – CONSULTING Tomasz Antosiak ul. Słowackiego 6E /9, 59-500 Złotoryja,  
  • Firma Handlowo –Księgarska STAŃCZYK, ul. Ks. Ściegiennego 32, 37-464 Stalowa Wola,
  • KONCEPT Elżbieta Hajder, Wólka Sokołowska 237, 36-050 Sokołów Małopolski,
  • KSIĘGARNIA Danuta Jadach, ul. Kościuszki 9, 36-100 Kolbuszowa,
  • GŁÓWNA KSIĘGARNIA SZKOLNA, GAJEWICZ GAWIN, WIDŁAK, SP. J. ul. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków

 

  

Wykonała Komisja  w 6  egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – Zamawiający                                                                                                            

Egz. Nr 2-6 – Wykonawcy wymieniony w w/w rozdzielniku

 

Dyrektor

PCPPP i DN w Głogowie 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2015 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 1015
23 marca 2015 13:14 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
23 marca 2015 13:12 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl