Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach Zamówienia nr 2/2015

Głogów, 27 marca 2015r.

 

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie

przedmiotowego zamówienia 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w spawie zakupu usługi szkoleniowej w ramach projektu  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół  i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

 

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie (ul. Folwarczna 52, NIP: 693-20-49-657, REGON 391066970, tel. 76 833 32 11) informuję, że na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 Euro wprowadzonego Zarządzeniem nr PCPPPiDN 342-2/2014 z dnia 23 czerwca 2014r. Dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, z uwzględnieniem Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Komisja zebrana w dniu 27 marca 2015r.,   na spotkaniu dotyczącym wyboru oferty przedmiotu zamówieniu, w składzie:

 

1)      Przemysław Maksymów   – Przewodniczący komisji

2)      Małgorzata Zarubajko  – Członek komisji

3)      Sławomir Szatarów – Członek komisji, sekretarz

 

informuję, że w dniu 27 marca 2015r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w w/w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego.

 

  1. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy oferty):

1)         Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, ul. Biskupia 10a, 50-148 Wrocław, z ceną brutto: 29.488,00 zł.

2)         Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Bronowicka 73, 30 – 091 Kraków, z ceną brutto: 34.400,00 zł.

3)         Stowarzyszenie Europejskie Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Głogowska 16, 67-124 Nowe Miasteczko, z ceną brutto: 20.490,00 zł.

4)         Firma Doradczo – Szkoleniowa CONSULTING, ul. Ceynowy 13b/3, 89-604 Chojnice, z ceną brutto: 27.971,00 zł.

 

2. Nie odrzucono żadnej oferty. Wszystkie nadesłane oferty są kompletne i spełniają Istotne Warunki Zamówienia.

3.  W wyniku analizy ofert przedmiotowych zamówienie udzielone zostanie:

 

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Głogowska 16, 67-124 Nowe Miasteczko,  z ceną brutto: 20.490,00 zł.

 

Otrzymują / zamieszczono:

  • Zamawiający – strona internetowa/tablica ogłoszeń
  • Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, ul. Biskupia 10a, 50-148 Wrocław,
  • Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Bronowicka 73, 30 – 091 Kraków,
  • Stowarzyszenie Europejskie Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Głogowska 16, 67-124 Nowe Miasteczko,
  • Firma Doradczo – Szkoleniowa CONSULTING, ul. Ceynowy 13b/3, 89-604 Chojnice,

 

 

 

Wykonała Komisja  w 5  egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – Zamawiający                                                                                                            

Egz. Nr 2-5 – Wykonawcy wymieniony w w/w rozdzielniku

 

Dyrektor

PCPPP i DN w Głogowie

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2015 11:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 946
30 marca 2015 11:05 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
30 marca 2015 11:04 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl