Biuletyn Informacji Publicznej - Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie
http://pcpppidn.biposwiata.pl

informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W POWIATOWYM CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W GŁOGOWIE

 

w na stanowisko

...................................samodzielny referent ds. administracyjnych ...................................

( nazwa stanowiska pracy)

 

            Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani    

  

                                                                 Sławomira  Szatarów

                                            ......................................................................................

                                                                        (imię i nazwisko)

 

                                                                           

zamieszkała .....................................w Głogowie ....................................................................

                                                ( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Sławomira Szatarów spełnia wszystkie wymagania formalne i merytoryczne do zajmowania stanowiska  samodzielnego referenta ds. administracyjnych w PCPPPiDN w Głogowie. Wykazała się szeroką wiedzą z zakresu znajomości zasad i zadań funkcjonowania jednostki oraz podstaw prawnych regulujących jej działania. Uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 

 

 

 

27.07.2015r

Barbara Krzywulicz

Dyrektor PCPPP i DN