Biuletyn Informacji Publicznej - Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie
http://pcpppidn.biposwiata.pl

Zapytanie ofertowe nr 1 /2015 w spawie zakupu książek i multimediów w ramach projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 /2015

w spawie zakupu książek i multimediów w ramach projektu  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół  i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli 

ul. Folwarczna 52 w Głogowie, NIP: 693-20-49-657, REGON 391066970, tel. 76 833 32 11

 

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tj. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn.zm.), Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 Euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr PCPPPiDN 342-2/2014 z dnia 23 czerwca 2014r  Dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, a także Zasadami Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, składam wniosek o wszczęcie postępowania i zaprasza do złożenia oferty. 


Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

22113000-5 Książki biblioteczne

48520000-9 Pakiety oprogramowania multimedialnego.

 

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

18.03.2015r godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38, pokój nr 3.

 

Dodatkowych informacji udziela Pan Przemysław Maksymów - Specjalista ds. zamówień publicznych,  pod numerem telefonu:  664 921 399,  od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 14.00.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 [147.5 KB]
Załącznik nr 1a i 1b [76.87 KB]