Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Przetargi zobacz archiwum »

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji

 

Projekt  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/02/2013

Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE)

 projektu pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

 

                                                              OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

             Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

                                                               OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.

Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) projektu

pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego


Numer ogłoszenia: 323690 - 2013; data zamieszczenia: 09.08.2013r Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  80.00.00.00-4.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

19.08.2013r godzina 08:15, miejsce: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38, pokój nr 3.

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 09.08.2013r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Krzywulicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 sierpnia 2013 21:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 717
23 sierpnia 2013 13:53 pcpppidn@neostrada.pl - Usunięcie załącznika [bzp_siwz_sore.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 sierpnia 2013 13:53 pcpppidn@neostrada.pl - Usunięcie załącznika [bzp_ogloszenie_sore.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 sierpnia 2013 21:55 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie załącznika [bzp_siwz_sore.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl