Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Przetargi zobacz archiwum »

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Informatyka

Projekt  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/03/2013

Pełnienie funkcji Informatyka  projektu pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju
szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

 

 

                                                     OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego

 i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.

Pełnienie funkcji Informatyka  projektu  

pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Numer ogłoszenia: 325874 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013
  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  72.00.00.00-5.

 

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

20.08.2013r godzina 08:15, miejsce: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38, pokój nr 3.

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 12.08.2013r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Krzywulicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 sierpnia 2013 20:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 580
23 sierpnia 2013 12:45 pcpppidn@neostrada.pl - Usunięcie załącznika [glw4130813ogloszenie_zmianainformatyk.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 sierpnia 2013 12:44 pcpppidn@neostrada.pl - Usunięcie załącznika [glw3130812siwz1.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 sierpnia 2013 12:44 pcpppidn@neostrada.pl - Usunięcie załącznika [glw3130812ogloszenie.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl