Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Przetargi zobacz archiwum »

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Specjalisty Zamówień Publicznych

 

Projekt  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/04/2013

Pełnienie funkcji Specjalisty Zamówień Publicznych projektu pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju
szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

 

 

                                                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego

 i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.

Pełnienie funkcji Specjalisty Zamówień Publicznych projektu  

pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego


 Numer ogłoszenia: 325868 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  79.42.00.00-4, 79.10.00.00-5.

 

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

20.08.2013r godzina 08:15, miejsce: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38, pokój nr 3.

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 12.08.2013r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Krzywulicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 sierpnia 2013 21:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 598
13 sierpnia 2013 20:55 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie załącznika [glw4130813ogloszenie_zmianapzp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 sierpnia 2013 21:11 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie załącznika [glw4130809siwzpublikacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 sierpnia 2013 21:10 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie załącznika [glw4130812ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl