Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Przetargi zobacz archiwum »

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia

 

Projekt  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/05/2013

Pełnienie funkcji Koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia  projektu pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju
szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

 

                                            OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego

 i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.

Pełnienie funkcji Koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia  projektu

pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Numer ogłoszenia: 328482 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  80.52.10.00-2, 80.00.00.00-4.                   

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

22.08.2013r godzina 08:15, miejsce: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38, pokój nr 3.

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2013 15:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 859
08 października 2013 15:26 pcpppidn@neostrada.pl - Usunięcie załącznika [glw5130813siwz.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2013 15:57 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie załącznika [glw5130813siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2013 15:54 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie załącznika [glw5130814ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl