Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Przetargi zobacz archiwum »

Przetarg nieograniczony na przygotowanie i dostarczenie posiłków w ramach projektu z POKL

__________________________________________________________________________________________

Uwaga Zmiana!

Tekst jednolity SIWZ z dnia 07 października 2013r.
Zmiana dotyczy treści załącznika nr 1 do SIWZ – oferty.

________________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/08/2013

Przygotowanie i dostarczenie posiłków w ramach pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju
szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego

 i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.

Przygotowanie i dostarczenie posiłków w ramach pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

Numer ogłoszenia: 205121 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  55520000-1 usługi dostarczania posiłków; 55321000-6 usługi przygotowania posiłków


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

15.10.2013r godzina 08:30, miejsce: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38, pokój nr 3.

 

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie przetargu

Pan Przemysław Maksymów

Specjalista ds. zamówień publicznych

Tel. 664 921 399

Data wytworzenia dokumentu: 04.10.2013r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przemysław Maksymów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2013 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 799
07 października 2013 22:44 pcpppidn@neostrada.pl - Usunięcie załącznika [glw8041013_cateringsiwz.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2013 22:43 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie załącznika [glwcateringsiwz_2.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2013 22:42 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl