Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Przetargi zobacz archiwum »

Przetarg nieograniczony na wybór szkoleniowców do prowadzenia i realizacji form doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów poprzez warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne w ramach projektu z POKL

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/09/2013

Wybór szkoleniowców do prowadzenia i realizacji form doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów poprzez warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne w ramach projektu pn. „ Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

Uwaga zmiana!

Tekst jednolity SIWZ po zmianie z dnia 15 października 2013r. w zakresie brzmienia  § 3 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) poprzez dodanie ustępu nr 6.

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego

 i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.

Wybór szkoleniowców do prowadzenia i realizacji form doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów poprzez warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne w ramach pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

Numer ogłoszenia: 413722 - 2013; data zamieszczenia: 10.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 


Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

80521000-2 Usługi opracowywania programów szkoleniowych

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

18.10.2013r godzina 08:30, miejsce: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38, pokój nr 3.

 

Więcej informacji udziela:

Pan Przemysław Maksymów - Specjalista ds. zamówień publicznych

tel. 664 921 399

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przemysław Maksymów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2013 22:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 1024
16 października 2013 14:57 pcpppidn@neostrada.pl - Usunięcie załącznika [glw913siwz_2.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2013 14:57 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie załącznika [glw913siwz_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2013 14:55 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana danych dokumentu. Tekst jednolity SIWZ po zmianie z dnia 15 października 2013r. w zakresie brzmienia § 3 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) poprzez dodanie ustępu nr 6. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl