Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Przetargi zobacz archiwum »

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach postepowania nr ZP/08/2013 Przygotowanie i dostarczenie posiłków

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/08/2013

Przygotowanie i dostarczenie posiłków w ramach pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju
szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

Głogów, 21 października 2013r.

                                                                                                                                                                      

 

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie

przedmiotowego zamówienia 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Nowital Spółka Jawna Michał Kępa, Krzysztof Nowak ul. Rynek 32, 67-200 Głogów za ceną brutto usługi w wysokości 139.960,00 złotych jako oferty najkorzystniejszej. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Jedynym kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena.

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

 

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

1.

139.960,00

100

100

2.

470.490,50

30

30

3.

176.449,44

79

79

 

  • Oferty w postępowaniu złożyli:
    • Oferta nr 1: Nowital Spółka Jawna Michał Kępa, Krzysztof Nowak ul. Rynek 32, 67-200 Głogów  faks: (76 726 33 99),  e-mail:  info@restauracja-ratusz.pl  cena: brutto 139.960,00  złotych
    • Oferta nr 2: Qubus Hotel Menagement Sp z o.o. ul. Skierniewka 18, 53-117 Wrocław, Qubus Hotel Głogów, ul Plac Konstytucji 3 Maja 1,  faks: ( 76 833 62 00 ), e-mail: Kaczmarski@qubushotel.com, cena brutto:  470.490,50 złotych
    • Oferta nr 3: Jan Witkowski, Zespół Pałacowo – Parkowy Bądzów 30, 67-222 Jerzmanowa faks: ( 76 83 13 013),  e-mail:  biuro@badzow.pl cena: brutto 176.449,44 złotych

 

 

Otrzymują / zamieszczono:

  • Zamawiający – strona internetowa/tablica ogłoszeń
  • Wykonawcy wyżej wskazani ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia

 

 

Wykonała KP w 4 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – Zamawiający

Egz. Nr 2-4 – Wykonawcy wyżej wskazani ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia

 

 

Barbara Krzywulicz

Dyrektor

PCPPPD w Głogowie


Projekt  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego” współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przemysław Maksymów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2013 12:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 614
24 października 2013 12:32 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl