Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Przetargi zobacz archiwum »

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach postepowania nr ZP/10/2013 Dostawa artykułów biurowych i szkoleniowych

 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/10/2013

Dostawa artykułów biurowych i szkoleniowych w ramach projektu
pn. „ Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

____________________________________________________________________________________________________________

Głogów, 15 listopada  2013r.

                                                                                                                                                                      

 

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie

przedmiotowego zamówienia 

 


 

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 907 – dalej: ustawy Pzp) informuję, że w dniu 15 listopada 2013r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PEN”  Sp. J. Ryszard Kulesza, ul. Mickiewicza 50, 67-200 Głogów z ceną brutto: 31.000,00 złotych  jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Jedynym kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena.

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

 

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

1.

31.083,78

99

99

2.

31.000,00

100

100

 

Oferty w postępowaniu złożyli:

  • Oferta nr 1:  ALEGRA M.J. Usiatycka, Hurtownia Artykułów biurowych i papierniczych,
    ul.
    Gen. Andersa 31, 59-220 Legnica, tel. 76 8623561 fax.: 76 856 5869, e-mail: alegra@partner21.pl, cena brutto: 31.083,78 złotych;
  • Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PEN”  Sp.J. Ryszard Kulesza, ul. Mickiewicza 50, 67-200 Głogów, tel.: 76 7272008, fax.: 767272009, e-mail: pen@pro.onet.pl, cena brutto: 31.000,00 złotych.

 

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 w zw. ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem/e-mailem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Na w/w rozstrzygnięcie w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI  ustawy Pzp.

 

Otrzymują / zamieszczono:

  • Zamawiający – strona internetowa/tablica ogłoszeń
  • Wykonawcy wyżej wskazani ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia

 

 

Barbara Krzywulicz

………………………………..

/  Dyrektor jednostki /

 

Data wytworzenia dokumentu: 18.11.2013r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przemysław Maksymów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2013 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 568
20 listopada 2013 10:43 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2013 10:42 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 listopada 2013 14:27 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl