Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Przetargi zobacz archiwum »

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach postepowania nr ZP/11/2013 Wybór szkoleniowców

 

   POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/11/2013

Wybór szkoleniowców do prowadzenia i realizacji form doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów poprzez warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne w ramach projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”


Głogów, 20 listopada  2013r.

 

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie

przedmiotowego zamówienia 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 907 – dalej: ustawy Pzp) informuję, że w dniu 20 listopada 2013r. w związku  z uchyleniem się od podpisania umowy przez Marcina Malak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IDEAL Marcin Malak, ul. Orbitalna 23/16, 67-200 Głogów w zakresie 4, 5, 6, 7, 8 i 9 części zamówienia, którego oferta została w dniu 19 listopada 2013r. uznana za najkorzystniejszą, na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp dokonano wyboru kolejnej oferty najkorzystniejszej w zakresie w/w części zamówienia.


Pełna informacja o wyborze oferty njakorzystniejszej znajduje się poniżej w pliku do pobrania.

Więcej informacji udziela Pan Przemysław Maksymów - tel. 664 921 399.


Otrzymują / zamieszczono:

  • Zamawiający – strona internetowa/tablica ogłoszeń
  • Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego

 

 

Barbara Krzywulicz

…………………………………….

/ Dyrektor jednostki /

 


Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przemysław Maksymów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2013 10:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 621
20 listopada 2013 10:03 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie załącznika [glwszkolenia_2wybor_2_do_wykonawcow.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2013 10:03 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl