Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Przetargi zobacz archiwum »

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach postepowania nr ZP/11/2013 Wybór szkoleniowców

   POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/11/2013

Wybór szkoleniowców do prowadzenia i realizacji form doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów poprzez warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne w ramach projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”


Głogów, 29 listopada  2013r.

 

 

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie

przedmiotowego zamówienia 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 907 – dalej: ustawy Pzp) informuję, że w dniu 29 listopada 2013r. w związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez Marcina Malak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IDEAL Marcin Malak, ul. Orbitalna 23/16, 67-200 Głogów w zakresie 3 części zamówienia, którego oferta została w dniu 19 listopada 2013r. uznana za najkorzystniejszą, na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp dokonano wyboru kolejnej oferty najkorzystniejszej w zakresie w/w części zamówienia.

 

3 część zamówienia:

Na podstawie art. 91 ust. 1 w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp wybrano ofertę Wykonawcy – Alicję Kraska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Centrum Rozwoju Prestige Alicja Kraska, Radzie  21 A, 11-510 Wydminy z ceną brutto: 33.200,00 złotych jako kolejną ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ w/w oferta uzyskała 48 punktów na 100 możliwych i jest kolejną najkorzystniejszą ofertą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp po uchyleniu się od podpisania umowy przez Wykonawcę którego oferta otrzymała 100 punktów. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (100%).

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

1

33.200,00

48

48

6

15.838,00

Wykonawca uchylił się od podpisania umowy

 

Oferty zostały złożone przez:

  • Oferta nr 1: Alicja Kraska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Rozwoju Prestige Alicja Kraska, Radzie  21 A, 11-510 Wydminy, e-mail: centrum.prestige@gmail.com, cena brutto:  33.200,00 złotych;
  • Oferta nr 6: Marcin Malak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IDEAL Marcin Malak, ul. Orbitalna 23/16, 67-200 Głogów, tel. 503-708-321, e-mail: szkoleniaideal@gmail.com, cena brutto:  15.838,00 złotych.

 

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

Otrzymują / zamieszczono:

  • Zamawiający – strona internetowa/tablica ogłoszeń
  • Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego

 

 

Barbara Krzywulicz

…………………………………….

/ Dyrektor jednostki /

 

Więcej informacji udziela Pan Przemysław Maksymów tel. 664 921 399

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przemysław Maksymów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2013 18:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 690
01 grudnia 2013 14:21 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2013 18:49 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl