Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Przetargi zobacz archiwum »

Przetarg nieograniczony nr ZP/03/2014 Prowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów poprzez warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne w ramach projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/03/2014

Prowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów poprzez warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne

w ramach projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego

 i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.

Prowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów
poprzez warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne w ramach projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

Numer ogłoszenia: 363296 - 2014; data zamieszczenia: 03.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 


Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

80521000-2 Usługi opracowywania programów szkoleniowych

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

12.11.2014r godzina 14:00, miejsce: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38, pokój nr 3.

 

Dodatkowych informacji udziela Pan Przemysław Maksymów - Specjalista ds. zamówień publicznych, pod numerem telefonu 664 921 399.

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przemysław Maksymów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2014 12:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 668
07 listopada 2014 17:59 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie załącznika [5wyjasnienia.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 listopada 2014 12:37 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 listopada 2014 12:36 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie załącznika [1siwz131_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl