Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Przetargi zobacz archiwum »

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w spawie zakupu książek w ramach projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

Głogów, 9 lipca 2015r.

 

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie

przedmiotowego zamówienia 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w spawie zakupu książek w ramach projektu  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół  i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

 

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie (ul. Folwarczna 52, NIP: 693-20-49-657, REGON 391066970, tel. 76 833 32 11) informuję, że na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 Euro wprowadzonego Zarządzeniem nr PCPPPiDN 342-2/2014 z dnia 23 czerwca 2014r. Dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie,  z uwzględnieniem Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Komisja zebrana w dniu 8 lipca 2015r.,   na spotkaniu dotyczącym wyboru oferty przedmiotu zamówieniu, w składzie:

 

1)      Irena Kubiak - Przewodnicząca komisji

2)      Przemysław Maksymów   – Członek komisji

3)      Urszula Lewocka  – Członek komisji

4)      Ewa Biernasiuk  –  Członek komisji

5)      Sławomira Szatarów – Członek komisji, sekretarz

 

informuję, że w dniu 8  lipca  2015r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy oferty):

1) HILLS – CONSULTING Tomasz Antosiak, ul. Słowackiego 6 E/9,  59-500 Złotoryja,  z ceną netto 24.999,00 zł;  z cena brutto: 24.999,00;

2) Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe VIKA Renata Musielska,  98 – 235 Błaszki Lubanów 28 B, z ceną netto: 19.995,36 zł; z ceną brutto: 24.040,26 zł;

3) LET’S  READ S.C.  Elżbieta Ferenc, Dorota Zwolińska, ul. Kolejowa 15/17 lok 11,  01-217 Warszawa,  z ceną netto: 19.691,98 zł; z ceną brutto: 20.681,70 zł;

4) Super Siódemka  Lucjan Wypych Spółka Jawna,  ul. Opłotki 23, 60 – 012 Poznań, z ceną netto: 19.361,81 zł; z ceną brutto: 20.329,90 zł;

5) Firma Handlowo – Księgarska STAŃCZYK,  ul. Ks. Ściegiennego 32,  37 – 464 Stalowa Wola, z ceną netto: 19.206,07  zł; z ceną brutto: 20.166,37 zł.

 

2. Nie odrzucono żadnej oferty. Wszystkie nadesłane oferty są kompletne i spełniają Istotne Warunki Zamówienia

3.  W wyniku analizy ofert przedmiotowych zamówienie udzielone zostanie:

Firma Handlowo – Księgarska STAŃCZYK,  ul. Ks. Ściegiennego 32,  37 – 464 Stalowa Wola, z ceną netto: 19.206,07  zł; z ceną brutto: 20.166,37 zł.

 

Otrzymują / zamieszczono:

1) Zamawiający – strona internetowa/tablica ogłoszeń

2) HILLS – CONSULTING Tomasz Antosiak, ul. Słowackiego 6 E/9,  59-500 Złotoryja,  e-mail: biuro@h-c.pl, fax: brak

3) Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe VIKA Renata Musielska,  98 – 235 Błaszki Lubanów 28 B, e-mail: mma41@vp.pl,  fax: 42 829 34 73

4) LET’S  READ S.C.  Elżbieta Ferenc, Dorota Zwolińska, ul. Kolejowa 15/17 lok 11,  01-217 Warszawa, e-mail: letsread@letsread.pl, fax: 22 632 19 76

5) Super Siódemka  Lucjan Wypych Spółka Jawna,  ul. Opłotki 23, 60 – 012 Poznań, e-mail: cyrulik@super-siodemka.pl, fax: 61 639 79 50

6) Firma Handlowo – Księgarska STAŃCZYK,  ul. Ks. Ściegiennego 32,  37 – 464 Stalowa Wola, e-mail: stanczyk@iteria.pl fax: 15 844 65 51

 

Wykonała Komisja  w 6  egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – Zamawiający                                                                                  

Egz. Nr 2-6 – Wykonawcy wymieniony w w/w rozdzielniku

 

Barbara Krzywulicz

Dyrektor

PCPPP i DN w Głogowie 

Data wytworzenia dokumentu: 9 lipca 2015r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przemysław Maksymów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2015 12:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 620
09 lipca 2015 12:32 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl